อบรมบ้านนักวิทย์

อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสำหรับเด็กปฐมวัย

นางสาวสุวิมล พราหมสกุล ครูสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียน เข้ารับการอบรมการจัดประสบการณ์ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสำหรับเด็กปฐมวัย ณ สพป.สพ.เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น