คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ร่วมกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ร่วมกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก

12,051 thoughts on “คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ร่วมกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก