แสดงนิทรรศการโรงเรียนนำร่องโครงการ TFE วันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก แสดงนิทรรศการ โรงเรียนนำร่องโครงการ TFE (Teams For Education) ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรีครั้งที่ 12 ณ อบจ.สุพรรณบุรี และนำเสนอแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามโครงการ ผลการนำเสนอ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ได้รับรางวัลที่ 1 และเป็นตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี ไปนำเสนอผลงานต่อในระดับภาค 3 ณ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562

แสดงนิทรรศการโรงเรียนนำร่องโครงการ TFE วันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก แสดงนิทรรศการ โรงเรียนนำร่องโครงการ TFE (Teams For Education) ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรีครั้งที่ 12 ณ อบจ.สุพรรณบุรี และนำเสนอแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามโครงการ ผลการนำเสนอ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ได้รับรางวัลที่ 1 และเป็นตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี ไปนำเสนอผลงานต่อในระดับภาค 3 ณ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562

11,829 thoughts on “แสดงนิทรรศการโรงเรียนนำร่องโครงการ TFE วันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก แสดงนิทรรศการ โรงเรียนนำร่องโครงการ TFE (Teams For Education) ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรีครั้งที่ 12 ณ อบจ.สุพรรณบุรี และนำเสนอแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามโครงการ ผลการนำเสนอ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ได้รับรางวัลที่ 1 และเป็นตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี ไปนำเสนอผลงานต่อในระดับภาค 3 ณ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562