แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ศึกษาธิการภาค 3 ลงพื้นที่ ติดตามและประเมินผล โครงการ TFE (Teams For Education) ตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินโครงการ ระดับภาค 3 จำนวน 8 ท่าน ลงพื้นที่เพื่อประเมินสภาพจริงของโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ได้รับความร่วมมือและเป็นกำลังใจอย่างดียิ่ง จาก นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 และคณะศึกษานิเทศ จาก ศธจ.และ สพป.สพ.2

8,523 thoughts on “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้