โรงเรียนม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) ศึกษาดูงาน

โรงเรียนม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) ศึกษาดูงาน

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 คณะครูและบุคลากร จากโรงเรียนม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 มาศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

3,167 thoughts on “โรงเรียนม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) ศึกษาดูงาน