ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก หมู่ 8 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 71170

หมายเลขโทรศัพท์ : 035-565-585, 082-2981836

E-Mail Address : [email protected]

Facebook  :  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี

Website    :   www.bankhaochanmak.ac.th