แสดงนิทรรศการโรงเรียนนำร่องโครงการ TFE วันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก แสดงนิทรรศการ โรงเรียนนำร่องโครงการ TFE (Teams For Education) ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรีครั้งที่ 12 ณ อบจ.สุพรรณบุรี และนำเสนอแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามโครงการ ผลการนำเสนอ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ได้รับรางวัลที่ 1 และเป็นตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี ไปนำเสนอผลงานต่อในระดับภาค 3 ณ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562

แสดงนิทรรศการโรงเรีย

Read more

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ร่วมกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก

คณะครูและนักเรียนโรง

Read more

กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นอุปกรณ์การเรียน นำโดย คุณสุภัทรา มาตรศรี วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาดและเห็นคุณค่าของเงิน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็

Read more